Historiska bilder


Från invigningen av Lappnäs.


Lappnäs ligger på en udde i sjön Fryken.


Från början hade byggnaden fönsterluckor på alla fönster.


Den stora altanen på baksidan.


Den långgrunda viken var lämplig för bad.


I matsalen fanns en stor öppen spis.


Det fanns två stora sovsalar, en för flickor (bilden) och en för pojkar.


Ett flygfoto av Lappnäs.