Huvudbyggnaden

Huvudbyggnaden från öster, med entrén.

Huvudbyggnaden sedd från öster med Fryken i bakgrunden.

Samma bild som ovan, men på större avstånd.

Lappnäs sedd från den vackra björkallén.

Lappnäs från vägen, med grindstolpar och allé.

Baksidan med glasdörrarna in till matsalverandan.