Om Lappnäs

Byggnaden uppfördes 1928 och rymde ursprungligen ett barnhem. Exteriören är densamma nu som då. Lappnäs har en tomt om ca 25.000 m2 och är en udde i Fryken. På västra sidan finns det en mindre barr- och tallskog, med klippor ner mot sjön. Norrut finner vi Torpviken och mot söder har vi Lappnäsviken, som en fin sandstrand och är långgrund. Incheckade gäster är välkomna att använda badviken.


Byggnaden uppfördes 1928 och rymde ursprungligen ett barnhem. Exteriören är densamma nu som då.